Vítejte na školském webu


Vítáme Vás na webových stránkách, kde naleznete přehled o zřízených základních a mateřských školách městskou částí Praha 4. Jedná se celkem o 23 mateřských škol, 21 základních škol a 2 objekty Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 (jeslí).

Všechny školy jsou vyznačené v interaktivní mapě s vlastní kartou informací o instituci. Jaké je vybavenost budovy, např. bezbariérovost, počítačová učebna, kroužky, venkovní hřiště, a další. Jaká je dopravní dostupnost do školy, počet žáků, kteří chodí do školy nebo zajímavost o škole.